Đường dây nóng

Dự án : Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
   
Chi tiết dự án

Dự án thực hiện khác

Dự án tòa nhà Louis Apratment Tower.

Dự án tòa nhà Louis Apratment Tower.

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Trụ Sở Hợp Khối Các Đơn Vị Sự Nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

Trụ Sở Hợp Khối Các Đơn Vị Sự Nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Dự án Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Trung tâm công nghệ thông tin Thanh Hóa

Dự án Trung tâm công nghệ thông tin Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Bệnh viện ung bướu Thanh Hóa

Dự án Bệnh viện ung bướu Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Resort Hải Tiến Thanh Hóa

Resort Hải Tiến Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Huyện ủy Thọ Xuân

Dự án Huyện ủy Thọ Xuân

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

Dự án Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Bệnh viện quân Y 87

Dự án Bệnh viện quân Y 87

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Bệnh viện quân Y 105

Dự án Bệnh viện quân Y 105

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Sở xây dựng Thanh Hóa

Dự án Sở xây dựng Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp

Dự án Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án Trường cao đẳng Thể dục Thể thao

Dự án Trường cao đẳng Thể dục Thể thao

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án VNPT Thanh Hóa

Dự án VNPT Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa

Bưu Điện tỉnh Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án : Khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn

Dự án : Khách sạn Dragon Sea Sầm Sơn

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án : Công ty cao su Thanh Hóa

Dự án : Công ty cao su Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án : Trường Đại Học Hồng Đức

Dự án : Trường Đại Học Hồng Đức

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
Dự án : Ngân Hàng chính sách xã hội

Dự án : Ngân Hàng chính sách xã hội

Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Địa chỉ: Phan Chu Trinh Tp Thanh Hóa
© AnPhat Copyright 2016